Hôm 18 tháng 11 vừa qua chi đội trường đã tổ chức hội thi cắm hoa cho các chi đội. Với mục giúp các có một hội thi vua vẻ lành mạnh, mang tính sáng tạo, thẩm mỹ. Đồng thời cũng nhằm góp phần xây dựng phong trào lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Hôm 18 tháng 11 vừa qua chi đội trường đã tổ chức hội thi cắm hoa cho các chi đội. Với mục giúp các có một hội thi vua vẻ lành mạnh, mang tính sáng tạo, thẩm mỹ. Đồng thời cũng nhằm góp phần xây dựng phong trào lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Anh minh họa

20171118_152859(1).jpg20171118_160652(1).jpg