Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia  theo quyết định số 500/QĐCT-CTUBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia do ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại trường THCS Viên Bình, huyện Trần Đề.
      Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo quá trình xây dựng trường THCS Viên Bình đạt chuẩn quốc gia, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế 5 tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      Kết quả Đoàn kiểm tra đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận trường THCS Viên Bình, huyện Trần Đề đạt chuẩn quốc gia.
      Một số hình ảnh của buổi kiểm tra: